Versionshistorik

Nedan finner ni en lista av alla de olika uppdateringar vi har haft. Vi jobbar ständigt med att utveckla Helpon och vi ser gärna att man kommer med feedback över saker som kan utvecklas. Har ni någon idé? Tveka inte att kontakta oss direkt!

Version 0.20 - 2014-09-01

Version 0.19 - 2014-08-30

Version 0.18 - 2012-08-20

Version 0.17 - 2012-08-19

Version 0.16 - 2012-08-12

Version 0.15 - 2012-08-06

Version 0.14 - 2012-08-05

Version 0.13 - 2012-08-04

Version 0.12 - 2012-08-03

Version 0.11 - 2012-07-30

Version 0.10 - 2012-07-29